Skip to main content
Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála
All Posts By

UUA

Málastaða úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála eftir fyrsta ársfjórðung 2021.

Með Fréttir

Á fyrstu þremur mánuðum ársins bárust úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála 41  kærumál (2020: 24) en 37 (2020: 55) var lokið. Á tímabilinu voru kveðnir upp 42 (2020: 46) úrskurðir og voru 60% þeirra efnisúrskurðir. Einnig var afgreidd ein beiðni um endurupptöku kærumáls, fyrirspurnum umboðsmanns Alþingis svarað og umsögn veitt ríkislögmanni. Á ársfjórðungnum voru sex og hálft stöðugildi hjá nefndinni en á sama tíma í fyrra voru þau um tíu talsins.

Í lok fyrsta ársfjórðungs voru hjá nefndinni 48 óafgreidd mál, en í upphafi ársins voru þau  44 talsins.

Lögbundinn málsmeðferðartími úrskurðarnefndarinnar er ýmist allt að þremur mánuðum, eða allt að sex mánuðum í viðameiri málum, og telst frá því tímamarki er henni berast gögn frá viðkomandi stjórnvaldi. Nefndinni hafa ekki borist gögn í 17 málum af þeim 48 sem eru óafgreidd og eru því 31 mál tæk til meðferðar hjá nefndinni og eru þau komin mismunandi langt í vinnslu.

Meðalafgreiðslutími lokinna mála var 2,2 mánuðir sl. sex mánuði (1,9 mánuðir á sex mánaða tímabilinu sem lauk 31. desember 2020). Öllum málum var lokið innan sex mánaða á ársfjórðungnum og aðeins eitt mál tók lengri tíma en fimm mánuði í meðferð.

Aldur elsta óafgreidda málsins er nú rúmlega fjórir mánuðir miðað við hvenær gögn bárust nefndinni og er það á dagskrá nefndarinnar í lok apríl eða byrjun maí. Svipaða sögu er að segja um tvö önnur mál en þessi þrjú snúast öll um fiskeldi og eru nokkuð viðamikil. Öll önnur kærumál eru innan við þriggja mánaða gömul miðað við gagnaskil viðkomandi stjórnvalda.

Áhugasömum er sem áður bent á að á heimasíðu úrskurðarnefndarinnar www.uua.is er að finna upplýsingar um málafjölda og meðalafgreiðslutíma nefndarinnar í gegnum tíðina og eru nýjar upplýsingar birtar ársfjórðungslega.

Stafræn þjónusta – ný þjónustugátt opnuð.

Með Fréttir

Við erum stolt að kynna að rafræn þjónustugátt úrskurðarnefndarinnar hefur verið opnuð og fyrsta kæran hefur þegar borist nefndinni í gegnum gáttina. Nú þarf ekki lengur að prenta út kæru og skrifa undir á gamla mátann heldur er notandi auðkenndur í gáttinni annað hvort með rafrænum skilríkjum eða með íslykli. Í gáttinni er hentugt eyðublað til útfyllingar varðandi kæruefni og fylgiskjölum er einnig hlaðið þar inn. Þetta er bæði öruggt, fljótlegt og umhverfisvænt.

 

Tenging við gáttina er í gegnum Mínar síður á  www.uua.is

 

Við hvetjum alla kærendur, bæði almenning, félög og lögmenn að nota rafrænu gáttina.

Málastaða úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála 1. janúar 2021. Málahali aldrei styttri í lok árs.

Með Fréttir

Á árinu 2020 bárust úrskurðarnefndinni 141 kærumál (5% aukning frá 2019), en 180 var lokið (9% aukning frá 2020). Á árinu voru kveðnir upp 151 úrskurðir (8% aukning frá 2019) og var meirihluti þeirra, eða alls 96, efnisúrskurðir. Lokaúrskurðir voru 143 talsins og skiptust svo eftir niðurstöðum:

Undir tegundina Ógildingu hafnað falla bæði mál þar sem það á við um allar kröfur og mál þar sem það á bara við um hluta krafna, að því gefnu að engin ákvörðun eða hluti ákvörðunar hafi verið felld úr gildi.

Þau stjórnvöld sem áttu flest mál sem lauk á árinu 2020 voru Reykjavíkurborg (58), Hafnarfjarðarbær (14), Skipulagsstofnun (10), Garðabær (9), Árneshreppur (7), Borgarbyggð (6) og Kópavogur (6).

Á árinu lauk þremur málum sem voru endurupptekin. Tvö voru endurupptekin í kjölfar álits umboðsmanns Alþingis og eitt vegna nýrra gagna.

Í lok ársins 2020 voru hjá nefndinni 44 óafgreidd mál, en í upphafi ársins voru þau 83 talsins. Staðan heldur því áfram að batna að þessu leyti og er málahali nefndarinnar nú í eðlilegu horfi.

Lögbundinn málsmeðferðartími úrskurðarnefndarinnar er ýmist allt að þremur mánuðum, eða allt að sex mánuðum í viðameiri málum, og telst frá því tímamarki er henni berast gögn frá viðkomandi stjórnvaldi. Nefndinni hafa ekki borist gögn í 18 málum af þeim 44 sem eru óafgreidd og eru því 26 mál tæk til meðferðar hjá nefndinni og eru þau komin mismunandi langt í vinnslu.

Meðalafgreiðslutími lokinna mála var 1,9 mánuðir sl. sex mánuði (2,9 mánuðir á sex mánaða tímabilinu sem lauk 30. september 2020) og meðaltal ársins 2020 var 3,5 mánuðir. Því markmiði úrskurðarnefndarinnar hefur því verið náð að meðalafgreiðslutími sé kominn undir fimm mánuði, en viðaminni mál taki skemmri tíma. Öllum málum var lokið innan sex mánaða á fjórða ársfjórðungi eins og á þriðja ársfjórðungi.

Aldur elsta óafgreidda málsins er nú um fjórir og hálfur mánuður miðað við hvenær gögn bárust nefndinni og er það á dagskrá nefndarinnar í janúar. Í öðru álíka gömlu kærumáli fer fram samráð aðila en leiði það ekki til lausnar málsins er stefnt að afgreiðslu þess í febrúar. Öll önnur kærumál eru innan við þriggja mánaða gömul miðað við gagnaskil viðkomandi stjórnvalda.

Árið 2020 voru haldnir 79 nefndarfundir og 13 þeirra sat fullskipuð nefnd, en lögum samkvæmt sitja fimm nefndarmenn í þeim málum sem eru viðamikil eða fordæmisgefandi. Á þessum 13 fundum voru kveðnir upp úrskurðir í sex kærumálum. Því fóru rúmlega 16% funda nefndarinnar á árinu í að afgreiða ríflega 3% þeirra kærumála sem afgreidd voru það árið. Viðamest voru kærumál nr. 22/2020 (og 27/2020 sem sameinað var hinu fyrra) sem vörðuðu framkvæmdaleyfi fyrir Vestfjarðavegi á milli Bjarkalundar og Skálaness. Voru þau mál til umfjöllunar á sjö fundum nefndarinnar. Sýnir þetta glögglega þann mikla mun sem getur verið á umfangi þeirra mála sem koma til kasta úrskurðarnefndarinnar.

Áhugasömum er sem áður bent á að á heimasíðu úrskurðarnefndarinnar www.uua.is er að finna upplýsingar um málafjölda og meðalafgreiðslutíma nefndarinnar í gegnum tíðina og eru nýjar upplýsingar birtar ársfjórðungslega.

Málastaða úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála 1. október 2020

Með Fréttir

Eftir sumarleyfi hafði starfsemi nefndarinnar færst í eðlilegt horf en vegna aukinnar tíðni COVID-19 smita hefur aftur verið brugðið á það ráð að leyfa starfsmönnum að vinna að heiman og halda nefndafundi með fjarfundabúnaði eins og mögulegt er. Aðilar eru áfram eindregið hvattir til þess að nýta sér möguleika til rafrænnar málsmeðferðar með því að senda kærur, umsagnir, gögn og annað með rafrænum hætti til uua@uua.is fremur en að senda nefndinni framangreint bréflega.

Á þriðja ársfjórðungi bárust úrskurðarnefndinni 31 kærumál en 30 var lokið. Sumarleyfi og umfang úrskurða höfðu nokkur áhrif á fjöldann. Á tímabilinu voru kveðnir upp 25 úrskurðir og var meirihluti þeirra, eða alls 15, efnisúrskurðir. Lokaúrskurðir voru 22 talsins og skiptust svo eftir niðurstöðum:

 

Í lok annars ársfjórðungs voru hjá nefndinni 39 óafgreidd mál, en í upphafi ársins voru þau 83 talsins. Staðan heldur því áfram að batna að þessu leyti og er málahali nefndarinnar nú í eðlilegu horfi.

Lögbundinn málsmeðferðartími úrskurðarnefndarinnar er ýmist allt að þremur mánuðum, eða allt að sex mánuðum í viðameiri málum, og telst frá því tímamarki er henni berast gögn frá viðkomandi stjórnvaldi. Nefndinni hafa ekki borist gögn í 11 málum af þeim 39 sem eru óafgreidd og eru því 28 mál tæk til meðferðar hjá nefndinni og eru þau komin mismunandi langt í vinnslu.

Meðalafgreiðslutími lokinna mála var 2,9 mánuðir sl. sex mánuði (5,9 mánuðir á sex mánaða tímabilinu þar á undan og 8,2 mánuðir allt árið 2019). Því markmiði úrskurðarnefndarinnar hefur því verið náð að meðalafgreiðslutími sé kominn undir fimm mánuði, en viðaminni mál taki skemmri tíma. Öllum málum var lokið innan sex mánaða á þriðja ársfjórðungi, en á öðrum ársfjórðungi var hlutfallið 91%.

Öllum kærumálum frá árinu 2019 lauk á síðasta ársfjórðungi utan eins sem frestað var með samkomulagi aðila og er það enn í fresti. Aldur elsta óafgreidda málsins sem ekki er í fresti er nú ríflega fimm mánuðir miðað við hvenær gögn bárust nefndinni og er það á dagskrá nefndarinnar í október.

Áhugasömum er sem áður bent á að á heimasíðu úrskurðarnefndarinnar www.uua.is er að finna upplýsingar um málafjölda og meðalafgreiðslutíma nefndarinnar í gegnum tíðina og eru nýjar upplýsingar birtar ársfjórðungslega.

Málastaða úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála 1. júlí 2020 – enn styttist málsmeðferðartíminn og er nú í samræmi við lög.

Með Fréttir

Vegna COVID-19 faraldursins fór starfsemi skrifstofu nefndarinnar fram í fjarvinnu að langmestu leyti frá fyrri hluta mars og fram í maí og voru nefndarfundir haldnir í gegnum fjarfundabúnað á sama tíma. Ánægjulegt er að segja frá því að þetta hafði ekki áhrif á afköst nefndarinnar.

Starfsemin hefur nú færst í fyrra horf en viðbragðsáætlun gerir ráð fyrir að fjarvinna verði tekin upp að nýju ef tilefni gefst. Aðilar eru áfram eindregið hvattir til þess að nýta sér möguleika til rafrænnar málsmeðferðar með því að senda kærur, umsagnir, gögn og annað með rafrænum hætti til uua@uua.is fremur en að senda nefndinni framangreint bréflega.

Á öðrum ársfjórðungi bárust úrskurðarnefndinni 33 kærumál en 47 var lokið. Á tímabilinu voru kveðnir upp 40 úrskurðir og var mikill meirihluti þeirra efnisúrskurðir. Í lok annars ársfjórðungs voru hjá nefndinni 38 óafgreidd mál, en í upphafi ársins voru þau 83 talsins. Staðan heldur því áfram að batna að þessu leyti og er málahali nefndarinnar nú í eðlilegu horfi.

Lögbundinn málsmeðferðartími úrskurðarnefndarinnar er ýmist allt að þrem mánuðum eða allt að sex mánuðum í viðameiri málum og telst frá því tímamarki er henni berast gögn frá viðkomandi stjórnvaldi. Nefndinni hafa ekki borist gögn í 15 málum af þeim 38 sem eru óafgreidd og einu öðru hefur verið frestað með samkomulagi aðila. Því eru 23 mál tæk til meðferðar hjá nefndinni og eru þau komin mismunandi langt í vinnslu.

Meðalafgreiðslutími lokinna mála var 3,7 mánuðir á öðrum ársfjórðungi (5,7 mánuðir á fyrsta ársfjórðungi, 4,8 mánuðir að meðaltali fyrsta helming ársins og 8,2 mánuðir allt árið 2019). Því markmiði úrskurðarnefndarinnar hefur því verið náð að meðalafgreiðslutími verði kominn undir fimm mánuði í árslok, en viðaminni mál taki skemmri tíma. Alls var 91% mála lokið innan sex mánaða, en á fyrsta ársfjórðungi var 55% mála lokið innan þeirra tímamarka.

Öllum kærumálum frá árinu 2019 er nú lokið utan eins sem frestað var með samkomulagi aðila. Aldur elsta óafgreidda málsins frá árinu 2020 er ríflega fjórir mánuðir miðað við hvenær gögn bárust nefndinni, en það er ekki í flokki viðaminni mála. Í öllum öðrum málum, þ. á m. viðamiklum málum, eru ekki liðnir þrír mánuðir frá gagnaskilum stjórnvalda. Að meginstefnu til hefur lögbundnum málsmeðferðartíma því verið náð, sbr. 6. mgr. 4. gr. laga nr. 130/2011 um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála, þótt búast megi við minni háttar frávikum næstu tvo til þrjá mánuði sökum sumarorlofa.

Áhugasömum er sem áður bent á að á heimasíðu úrskurðarnefndarinnar www.uua.is er að finna upplýsingar um málafjölda og meðalafgreiðslutíma nefndarinnar í gegnum tíðina og eru nýjar upplýsingar birtar ársfjórðungslega.

Tilkynning!

Með Fréttir

Nefndin er flutt í Borgartún 21, 2. hæð, Höfðaborg, 105 Reykjavík. Nýtt símanúmer er 575-8710 og símatími frá 10-12 virka daga.  Opnunartími er frá 9 – 12 og 13 – 15.30. Netfang nefndarinnar er uua@uua.is og alltaf hægt að beina þar inn fyrirspurnum.

Með kveðju,

starfsfólk úrskurðarnefndar.

Málastaða úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála 1. apríl 2020 – áframhaldandi stytting málsmeðferðartíma

Með Fréttir

Á síðasta mánuði þessa fyrsta ársfjórðungs stóð úrskurðarnefndin, líkt og aðrar stofnanir, frammi fyrir þeirri áskorun að laga starfsemi sína að breyttum aðstæðum í þjóðfélaginu sökum COVID-19 faraldursins. Starfsemi skrifstofu nefndarinnar fer nú fram í fjarvinnu að langmestu leyti og nefndarfundir eru haldnir í gegnum fjarfundabúnað.

Til að auka skilvirkni hefur úrskurðarnefndin á síðustu árum beint því til aðila að nýta sér möguleika til rafrænnar málsmeðferðar með því að senda kærur, umsagnir, gögn og annað með rafrænum hætti til uua@uua.is. Eru aðilar eindregið hvattir til þess að nýta sér þann möguleika fremur en að senda nefndinni framangreint bréflega. Öll þjónusta nefndarinnar er óbreytt og breyttar aðstæður hafa ekki dregið úr afköstum hennar.

Á fyrsta ársfjórðungi ársins bárust úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála 24 kærumál en 55 var lokið. Þá var eitt mál endurupptekið og því lokið að nýju. Á tímabilinu voru kveðnir upp 46 úrskurðir og var mikill meirihluti þeirra efnisúrskurðir.

Í lok fyrsta ársfjórðungs voru hjá nefndinni 52 óafgreidd mál, en í upphafi ársins voru þau  83 talsins. Er þetta betri staða en áður hefur sést hjá úrskurðarnefndinni frá stofnun hennar árið 2012 og má glöggt sjá þessa jákvæðu þróun á stöplaritinu hér að neðan.

Nefndinni hafa ekki borist gögn í 12 málum af þeim 52 sem eru óafgreidd og öðrum 7 hefur verið frestað á meðan beðið er niðurstöðu dómstóla. Því eru 33 mál tæk til meðferðar hjá nefndinni og eru þau öll í vinnslu. Ef frá eru talin þau mál sem sætt hafa frestun er aldur elsta óafgreidda málsins tæpir sex mánuðir frá því að gögn bárust nefndinni frá viðkomandi stjórnvaldi, en lögbundinn málsmeðferðartími nefndarinnar telst frá því tímamarki.

Meðalafgreiðslutími lokinna mála var 5,7 mánuðir á fyrsta ársfjórðungi þessa árs (6,4 mánuðir á 2019-4F og 8,2 mánuðir allt árið 2019) og var 55% mála lokið innan sex mánaða (52% á 2019-4F).

Úrskurðarnefndinni er áfram tryggð viðbótarfjárveiting fyrir árið 2020 og er markmið nefndarinnar að meðalafgreiðslutími verði kominn undir fimm mánuði í árslok, en viðaminni mál taki skemmri tíma. Meginreglan er sú að mál eru afgreidd í þeirri röð sem þau berast en nefndin hefur einnig hliðsjón af sjónarmiðum sem fram koma í álitum umboðsmanns Alþingis um heimildir til forgangsröðunar mála, t.a.m. þegar miklir hagsmunir eru í húfi. Þá er veitt flýtimeðferð að beiðni framkvæmdaraðila þegar framkvæmdir eru stöðvaðar í kjölfar kæru, sbr. 2. mgr. 5. gr. laga nr. 130/2011 um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála.

Áhugasömum er bent á að á heimasíðu úrskurðarnefndarinnar www.uua.is er að finna upplýsingar um málafjölda og meðalafgreiðslutíma nefndarinnar í gegnum tíðina og eru nýjar upplýsingar birtar ársfjórðungslega.

Málastaða úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála 1. janúar 2020 – aftur um fjórðungs stytting málahala á nýliðnu ári

Með Fréttir

Á árinu 2019 bárust úrskurðarnefndinni 134 kærur en lokið var 165 kærumálum. Alls voru 140 úrskurðir kveðnir upp á árinu og var mikill meirihluti þeirra efnisúrskurðir.

Í upphafi ársins 2020 eru hjá nefndinni 83 óafgreidd mál, sem er rúmlega fjórðungi minna en í byrjun síðasta árs. Er afar ánægjulegt að sjá um fjórðungs fækkun óafgreiddra mála annað árið í röð. Óafgreidd mál í upphafi árs  hafa ekki verið færri frá því að nefndin tók til starfa 1. janúar 2012, þegar tillit er tekið til þess að þá voru óafgreidd 125 mál er borist höfðu úrskurðarnefnd skipulags- og byggingarmála. Þróunina má sjá á stöplariti hér að neðan.

Nefndinni hafa ekki borist gögn í 21 máli af þeim 83 sem eru óafgreidd og eru því 62 mál tæk til meðferðar hjá úrskurðarnefndinni. Af þeim eru tvö frá árinu 2018, en báðum hefur verið frestað á meðan beðið er niðurstöðu umboðsmanns Alþingis í eðlislíku máli. Önnur mál eru á mismunandi vinnslustigi. Ef frá eru talin framangreind tvö mál sem eru í bið er aldur elsta óafgreidda málsins tæpir tólf mánuðir, en stefnt er að afgreiðslu þess í janúarmánuði. Þá er stefnt að því að í lok fyrsta ársfjórðungs verði ekki liðnir meiri en sex mánuðir frá því að gögn bárust í þeim málum sem þá verða til meðferðar.

Meðalafgreiðslutími lokinna mála var 6,4 mánuðir á fjórða ársfjórðungi ársins 2019 en 8,2 mánuðir á árinu í heild sinni. Svo sem sjá má á línuriti hér að neðan kom fram af miklum þunga sú mikla aukning í fjölda kærumála sem átt hefur sér stað frá árinu 2016 með þeim afleiðingum að meðalmálshraði í upphafi ársins 2018 varð langt umfram það sem lögmælt er. Var við þessu brugðist eins og sjá má í fyrri fréttum úrskurðarnefndarinnar um málshraða og hefur mikill árangur náðst í að ná niður meðalmálshraða frá því sem verst var.

Miklum fjölda kærumála hafa einnig fylgt fleiri umfangsmikil mál sem voru fyrirferðarmikil á árinu 2019. Samkvæmt 2. mgr. 3. gr. laga nr. 130/2011 um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála eiga að jafnaði þrír nefndarmenn sæti í nefndinni um hvert mál sem nefndinni berst, en ef mál er viðamikið eða fordæmisgefandi skulu fimm menn sitja í nefndinni. Á árinu 2019 sátu fimm nefndarmenn saman á þriðjungi funda nefndarinnar og hefur það hlutfall aldrei verið hærra, en á nýliðnum árum hefur hlutfall slíkra funda verið um um fimmtungur funda. Fyrir árið 2016 var hlutfall þeirra funda hins vegar undir 10%. Sýnir það glögglega mismunandi umfang mála að á þessum þriðjungi funda stærri nefndar árið 2019 voru til meðferðar einungis um 8% þeirra mála sem lokið var á árinu. Helmingur þeirra mála vörðuðu fiskeldi og mikill meirihluti málanna fjallaði að einhverju leyti um mat á umhverfisáhrifum.

Úrskurðarnefndinni hefur áfram verið tryggð viðbótarfjárveiting fyrir árið 2020 og er markmið nefndarinnar að meðalmálshraði verði kominn undir fimm mánuði í árslok.

Áhugasömum er bent á að á heimasíðu úrskurðarnefndarinnar www.uua.is er að finna upplýsingar um málafjölda og málshraða nefndarinnar í gegnum tíðina. Á árinu 2019 voru upplýsingar birtar ársfjórðungslega um sama efni og verður því haldið áfram.

Miklum árangri náð í styttingu afgreiðslutíma fyrir úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála

Með Fréttir

Meðalafgreiðslutími hefur styst um tæplega helming

Í annað sinn á nýliðnum árum hefur mikill árangur náðst í störfum úrskurðarnefndarinnar og hefur málsmeðferðartími ekki verið skemmri eða færri málum ólokið til fjölda ára.

Við upphaf ársins 2015 tóku gildi lagabreytingar til að auka skilvirkni nefndarinnar og jafnframt var auknu fjármagni veitt til hennar til að ljúka öllum þeim málum sem kærð höfðu verið til úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála. Var það og gert það sama ár og var síðasta máli sem borist hafði þeirri nefnd lokið í desember 2015. Þau mál sem eftir stóðu í lok þess árs voru jafnframt töluvert yngri en áður hafði verið í málahala úrskurðarnefndarinnar.

Árið 2016 barst metfjöldi kærumála úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála og var tekið fram í tilkynningu nefndarinnar um málastöðu 31. desember 2016 að það, ásamt óvenju mörgum umfangsmiklum málum auk fjölda krafna um stöðvun framkvæmda og frestun réttaráhrifa, hefði allt áhrif á möguleika nefndarinnar að standa við lögboðinn málshraða. Var áréttað að ef fram héldi með sama magn og umfang kæra og árið 2016 myndi málshraði óhjákvæmlega lengjast á ný. Ekki væri líklegt að svigrúm gæfist til að fækka málum svo einhverju næmi í hala nefndarinnar.

Gengu þessar spár eftir og var umfang kærumála og fjöldi meiri 2016-2018 en árin 2012-2015. Var og tekið fram í frétt á vef úrskurðarnefndarinnar að róður hefði þyngst árið 2017 og að ljóst lægi fyrir að málshraði myndi lengjast á árinu 2018 vegna framangreindrar þróunar á fjölda og umfangi kærumála. Einnig var gerð grein fyrir því að stjórnvöld hefðu brugðist við vandanum og að gert væri ráð fyrir aukafjárveitingu til úrskurðarnefndarinnar á árinu 2018 vegna þessa. Ætti því að vera hægt að draga úr því að mál eltust mjög úr hófi fram jafnframt væri stefnt að því til lengri tíma að standa við lögboðna afgreiðslutíma.

Í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar er tekið fram að mikilvægt sé að hraða málsmeðferð þar sem það sé hægt samkvæmt gildandi lögum, t.d. með því að styrkja úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála. Í samræmi við sáttmálann og líkt og að framan greinir hefur auknum fjárveitingum verið beint til nefndarinnar og er nú verið að uppskera árangur í samræmi við það, svo sem sjá má í grafinu hér að neðan.

Þegar róðurinn var sem þyngstur, sbr. það sem áður segir, eða fyrsta ársfjórðung ársins 2018 var meðalafgreiðslutími þeirra mála sem þá var lokið 14 mánuðir og einn dagur. Síðan þá hefur ötullega verið unnið að því að stytta afgreiðslutíma og minnka málahalann og eins og fram kemur á vefsíðu úrskurðarnefndarinnar var meðalafgreiðslutími lokinna mála sjö mánuðir og fimmtán dagar á þriðja ársfjórðungi ársins 2019. Er um að ræða styttingu um tæpan helming frá því sem verst var.

Málahali nefndarinnar telur nú 89 kærumál, en gögn hafa ekki borist í níu þeirra. Því eru 80 mál tæk til meðferðar hjá úrskurðarnefndinni. Af þeim eru níu frá árinu 2018, tveim þeirra hefur verið frestað á meðan beðið er niðurstöðu umboðsmanns Alþingis í eðlislíku máli, fjögur eru á dagskrá nefndarinnar í nóvember og þrjú í desember. Önnur mál eru á mismunandi vinnslustigi.

Áhugasömum er bent á að á heimasíðu úrskurðarnefndarinnar www.uua.is er að finna upplýsingar um málafjölda og málshraða nefndarinnar í gegnum tíðina. Árið 2019 hafa verið birtar upplýsingar ársfjórðungslega um sama efni og verður því haldið áfram.