Skip to main content
Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála

Ársyfirlit vegna ársins 2022

Með febrúar 3, 2023Fréttir

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála starfar á grundvelli samnefndra laga nr. 130/2011 og er sjálfstæð í störfum sínum. Hlutverk hennar er að úrskurða í kærumálum vegna stjórnvaldsákvarðana og ágreiningsmálum vegna annarra úrlausnaratriða á sviði umhverfis- og auðlindamála. Í starfsemi nefndarinnar er lögð áhersla á að kveða upp vandaða úrskurði innan lögbundinna fresta, en lögum samkvæmt skal nefndin kveða upp úrskurð eins fljótt og kostur er og jafnan innan þriggja mánaða frá því að málsgögn bárust frá stjórnvaldi. Sé mál viðamikið skal nefndin kveða upp úrskurð innan sex mánaða frá sama tímamarki.

Á árinu 2022 afgreiddi úrskurðarnefndin 145 mál og þar af lauk 102 málum með efnisúrskurði, 29 með frávísunarúrskurði, 4 með framsendingu og 10 með því að kærandi afturkallaði kæru sína.

Úrskurðarnefndin kvað upp 131 úrskurð á árinu, en í sumum tilvikum eru nokkur kærumál sameinuð í eitt og kveðinn upp einn úrskurður fyrir þau öll. Þá getur í úrskurði einnig verið tekið á kröfu um stöðvun framkvæmda eða frestun réttaráhrifa til bráðabirgða og er í slíkum úrskurði því ekki að finna endanlega niðurstöðu.

Meðalafgreiðslutími lokinna kærumála hjá úrskurðarnefndinni var 3,4 mánuðir en sé einvörðungu litið til þeirra mála sem lauk með úrskurði var meðalafgreiðslutími 3,6 mánuðir.

Efni þeirra kærumála sem afgreidd voru á árinu skiptist með eftirfarandi hætti:

Byggingarleyfi 47
Deiliskipulag 34
Dráttur á afgreiðslu máls 9
Framkvæmdaleyfi 8
Matsskylduákvörðun 4
Rekstrarleyfi 4
Starfsleyfi 13
Þjónustugjald 6
Þvingunarúrræði 9
Önnur byggingarmál 7
Önnur skipulagsmál 4
Samtals 145