Skip to main content
Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála
Mánaðarlega Skjalasafn

júlí 2021

Stóraukinn fjöldi kærumála á 2. ársfjórðungi 2021.

Með Fréttir

Á öðrum ársfjórðungi bárust úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála 66 kærumál sem er 100% aukning frá sama tíma í fyrra en 46 málum (2020: 47) var lokið. Á tímabilinu voru kveðnir upp 36 (2020: 40) úrskurðir og voru 67% þeirra efnisúrskurðir. Á ársfjórðungnum voru 7,8 stöðugildi hjá nefndinni en á sama tíma í fyrra voru þau 10,4.

Í lok annars ársfjórðungs voru hjá nefndinni 68 óafgreidd mál, en í upphafi ársins voru þau 44 talsins.

Nýtt met var sett í júnímánuði en þá bárust nefndinni 36 kærur. Fyrra met er frá júlímánuði 2016 þegar 29 kærur bárust nefndinni. Árið 2016 var jafnframt metár í kærum en það ár bárust úrskurðarnefndinni 175 kærur. Miðað við innkomnar kærur það sem af er árs stefnir í að það met verði slegið og að yfir 200 kærur berist á árinu 2021.

Lögbundinn málsmeðferðartími úrskurðarnefndarinnar er ýmist allt að þremur mánuðum, eða allt að sex mánuðum í viðameiri málum, og telst frá því tímamarki er henni berast gögn frá viðkomandi stjórnvaldi. Nefndinni hafa ekki borist gögn í 32 málum af þeim 68 sem eru óafgreidd og eru því 36 mál tæk til meðferðar hjá nefndinni og eru þau komin mismunandi langt í vinnslu.

Meðalafgreiðslutími lokinna mála var 2,3 mánuðir sl. sex mánuði (2,2 mánuðir á sex mánaða tímabilinu sem lauk 31. mars 2021). Öllum málum var lokið innan sex mánaða á ársfjórðungnum og aðeins tvö mál tóku lengri tíma en fimm mánuði í meðferð.

Aldur elsta óafgreidda málsins er nú rúmlega fimm mánuðir miðað við hvenær gögn bárust nefndinni og er það í augnablikinu í fresti. Þrjú mál eru 3 – 4 mánaða gömul en öll önnur kærumál eru innan við þriggja mánaða gömul miðað við gagnaskil viðkomandi stjórnvalda.
Áhugasömum er sem áður bent á að á heimasíðu úrskurðarnefndarinnar www.uua.is er að finna upplýsingar um málafjölda og meðalafgreiðslutíma nefndarinnar í gegnum tíðina og eru nýjar upplýsingar birtar ársfjórðungslega.