Skip to main content
Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála

71/2019 Skógarsel

Árið 2019, mánudaginn 30. desember, kom úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála saman til fundar í húsnæði nefndarinnar að Skuggasundi 3, Reykjavík. Mætt voru Ómar Stefánsson varaformaður, Aðalheiður Jóhannsdóttir prófessor og Þorsteinn Þorsteinsson byggingar­verkfræðingur.

Fyrir var tekið mál nr. 71/2019, kæra vegna einkaafnotaréttar á hluta lóðar framan við íbúðir á neðstu hæð við Skógarsel 41-43.

Í málinu er nú kveðinn upp svofelldur

úrskurður:

Með bréfi til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála, dags. 24. júlí 2019, er barst nefndinni sama dag, óskar íbúi og eigandi, Skógarseli 41, Reykjavík, þess að úrskurðar­nefndin kveði á um að fimm metra einkaafnotaréttarflötur fylgi íbúðum neðstu hæða Skógar­sels 41-43 í samræmi við skilmála deiliskipulags Alaskareits, Skógarsels, og að rétt sé að mörk umræddra flata verði sýnd á aðalteikningum arkitekta.

Gögn málsins bárust úrskurðarnefndinni frá Reykjavíkurborg 8. nóvember 2019.

Málsatvik og rök: Í gildi er deiliskipulag Alaskareits, Skógarsels, sem samþykkt var 12. júlí 2002 og tók gildi 7. janúar 2003. Í skilmálum deiliskipulagsins fyrir fjölbýlishúsin á lóðunum við Skógarsel 41-43 er m.a. tekið fram að íbúðir á neðstu hæðum hafi einkaafnotarétt á lóð sem nemi fimm metrum til suðurs frá húsvegg.

Kærandi tekur fram að láðst hafi að merkja einkaafnotaréttarfleti sem áskildir séu í deili­skipulagsskilmálum á aðalteikningar sem samþykktar hafi verið í byggingarnefnd í júlí 2003. Arkitektar hafi unnið reyndarteikningar árið 2008 sem hafi sýnt einkaafnotafletina og voru þær teikningar samþykktar í byggingarnefnd í mars 2008 og júní 2009. Við stöðuúttekt byggingar­fulltrúa vegna lokaúttektar á húsnæðinu í mars 2014 hafi verið taldir annmarkar á eignaskipta­yfirlýsingu og byggingarnefndarteikningum. Í framhaldi af því hafi arkitektar unnið reyndar­teikningar á ný þar sem umræddir fimm metra einkaafnotafletir hafi verið sýndir. Þær teikningar hafi verið samþykktar af byggingarfulltrúa í maí 2015 með athugasemd um að lokaúttekt væri áskilin, en í framhaldi af því hafi verið gerð ný eignaskiptayfirlýsing. Ekki hafi verið unnt að þinglýsa eignaskiptayfirlýsingu frá 2015 þar sem eigendur tveggja íbúða af þrjátíu í fjölbýlishússinu hafi ekki viljað samþykkja að fimm metra einkaafnotafletir yrðu sýndir á reyndarteikningum sem fylgdu yfirlýsingunni, þrátt fyrir ákvæði deiliskipulagsskilmála. Brýnt sé að fá úr deilu­málinu skorið þar sem ekki hafi verið unnt að framkvæma lokaúttekt á byggingunni sökum þess að ekki liggi fyrir leiðrétt eignaskiptayfirlýsing, með tilheyrandi reyndarteikningum, sem hefur fengist þinglýst.

Borgaryfirvöld benda á að ekki verði séð að um sé að ræða neina kæranlega stjórnvalds­ákvörðun í málinu skv. 1. gr. laga nr. 130/2011 um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála. Svo virðist sem kærandi sé að óska eftir staðfestingu nefndarinnar á deiliskipulagsskilmálum vegna einkaréttarlegs ágreinings um eignaskiptayfirlýsingu og beri því að vísa málinu frá úrskurðarnefndinni.

Niðurstaða: Samkvæmt 1. gr. laga nr. 130/2011 um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlinda­mála hefur úrskurðarnefndin það hlutverk að úrskurða í kærumálum vegna stjórnvalds­ákvarðana og ágreiningsmálum vegna annarra úrlausnaratriða á sviði umhverfis- og auðlinda­mála eftir því sem mælt er fyrir um í lögum á því sviði. Samkvæmt 2. mgr. 26. gr. stjórnsýslu­laga nr. 37/1993 verða þó ákvarðanir sem ekki binda enda á mál ekki kærðar til æðra stjórn­valds. Það er því hlutverk úrskurðarnefndarinnar að taka afstöðu til lögmætis kæranlegra ákvarðana tiltekinna stjórnvalda, en það fellur utan valdsviðs nefndarinnar að taka stjórnvalds­ákvarðanir um rétt eða skyldu borgaranna sem einstökum stjórnvöldum er falið í lögum. Í máli þessu liggur hvorki fyrir erindi kæranda til borgaryfirvalda né ákvörðun þeirra vegna umræddra sér­afnotaflata sem borin verður undir úrskurðarnefndina.

Með vísan til þess sem að framan er rakið ber að vísa máli þessu frá úrskurðarnefndinni.

Úrskurðarorð:

Kærumáli þessu er vísað frá úrskurðarnefndinni.