Mánaðarlega Skjalasafn

janúar 2014

Tilkynning um tafir

Með | Fréttir

Í samræmi við 3. mgr. 9. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 er hér með tilkynnt að sökum mikilla anna er fyrirsjáanlegt að afgreiðsla mála fyrir úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála muni tefjast umfram lögmælta fresti en samkvæmt 6. mgr. 4. gr. laga nr. 130/2011 um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála eru úrskurðir nefndarinnar að jafnaði kveðnir upp innan þriggja mánaða frá því að henni berast málsgögn frá stjórnvöldum (innan sex mánaða sé mál viðamikið).

Töluverður málafjöldi liggur nú fyrir nefndinni. Í lok árs 2013 biðu samtals 126 mál afgreiðslu nefndarinnar (þar af 39 mál frá árinu 2012 og 87 mál frá árinu 2013). Skrifstofa nefndarinnar vinnur nú að aðgerðaáætlun og er stefnt að því á fyrsta ársfjórðungi 2014 að tilkynna aðilum kærumála fyrir nefndinni um fyrirhugaða afgreiðslu þeirra.

Þá er þeim vinsamlegu tilmælum beint til aðila kærumála fyrir nefndinni að tilkynna skrifstofu nefndarinnar ef ágreiningur sá er liggur að baki kæru er ekki lengur til staðar.